Teekonstruktsiooni täielik väljavahetamine, uus tänavavalgustus, uus sademete kanalisatsioon, elektrikaablite ümberpaigutamine, äärekivide paigaldamine, asfalteerimine, haljastus, hekkide istutamine.