Me ehitame ja rekonstrueerime teid, tänavaid ja parklaid

Kohtla-Järvel, Jõhvis, Sillamäel, Narvas ja Ida-Virumaal

Maanteede ehitus ja remont

Parklate ja linnatänavate ehitus ning rekonstrueerimine

Kohtla Ehitusteenus

Me oleme ehitanud ja remontinud teid juba üle 25 aasta, koondades oma jõud Kohtla-Järvel, Sillamäel, Jõhvis, Narvas ja Ida-Virumaal. Tegevus ainult nendes asustatud punktides lubab meil olla võimalikult mobiilne – me sõidame kiiresti objektile ja võtame kaasa kogu vajaliku tehnika. Meie tehnikapargis on kõik vajalik projektide realiseerimiseks: alates asfaldilaoturitest ja teerullidest kuni buldooserite ja ekskavaatoriteni.

Meie meeskonna professionaalsust ja kogemust ilmestavad hästi elluviidud projektid

42 000 м²

Tee ja parkla rekonstrueerimine kaubanduskeskuse Pargi Keskus juures

1800 м

Narva elektrijaama tee rekonstrueerimine

210 000

Kohtla-Järvel Keskallee lõigu rekonstrueerimine

3 314 м²

Uue ujulaga spordikeskuse parkla asfalteerimine Kohtla-Järvel ja muud projektid.

Uuendame tehnikat regulaarselt ja meie töötajad läbivad igal aastal kvalifikatsiooni tõstmise kursusi.

Kellele?

Teenused kohalikele omavalitsustele

 • Tänavate rekonstrueerimine.
 • Parklate remont.
 • Kvartalisiseste teede rekonstrueerimine.
 • Asfaltkatte remont kaartidena.
 • Äärekivide, valgustuse ja sademeveekanalisatsiooni ehitamine rekonstrueerimine ning paigaldamine.

Iga projekti tarvis töötame välja üksikasjaliku tööplaani, pakume välja mitu prognoosivarianti, vormistame parima variandi nii eelarve ja kvaliteedi kui tähtaja osas.

Teenused peatöövõtjatele

 • Maanteede ehitamine ja rekonstrueerimine.
 • Territooriumi ehitamine ja rekonstrueerimine kaupluste, koolide, riigiasutuste, tehaste, ladude jms ette.
 • Asfaltkatte freesimine, torude paigaldamine, äärekivide vahetamine, valgustuse, sademeveekanalisatsiooni ehitamine ja muu infrastruktuurile vajaliku paigaldamine.
 • Logistikaparkide rekonstrueerimine.
 • Metsateede ehitamine ja rekonstrueerimine.

Teenused korteriühistutele

 • Majaga külgneva territooriumi remont.
 • Asfaltkatte remont kaartidena.
 • Kõnniteeplaatide, äärekivide ja platside
 • Löökaukude ja pragude parandamine, lagunenud asfaltkatete asendamine, sobiva vertikaalse paigutuslahenduse valimine sademevee ärajuhtimiseks uuelt asfaldipinnalt.
 • 100-meetrise maja territooriumi rekonstrueerimise keskmine tähtaeg 2-3 päeva.

Eratellimused

 • Erafirmade territooriumi remont ja rekonstrueerimine.
 • Territooriumi laiendamine: kaevetööd, uue aluskihi ja teekatte rajamine, asfaldi paigaldus.
 • Asfaltkatte asendamine: freesimine, tasandamine, paigaldus.

Koostame mitu prognoosi, valime kliendi eelarvele vastava parima variandi.

Kohtla Ehitusteenuse projektid

Maanteede ehitus ja remont

Parklate ja linnatänavate ehitus ning rekonstrueerimine